Optimalizace FLM procesu s využitím termodiagnostiky

Programové období: 2021-2027
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Interreg Bavorsko - Česko 2021-2027
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Registrační číslo: 037
Zahájení projektu: 1. 6. 2023
Ukončení projektu: 31. 5. 2026

Informace o projektu

Spolupráce Západočeské univerzity v Plzni a Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg při optimalizaci procesů FLM 3D tisku pomocí termodiagnostiky. Bude měřena procesní teplota během tisku vlastní miniaturní infračervenou kamerou. Na základě vzájemné korelace mezi parametry procesu tisku, teplotou a mechanickou pevností bude vyvinut systém pro řízení teploty, který zaručí optimální pevnost tištěných dílů. Tento postup bude použit v průmyslovém demonstrátoru, který bude spolu se vzdělávacím demonstrátorem sloužit pro transfer technologií a inovací. Malým a středním podnikům bude umožněno plně využít potenciálu FLM 3D tisku a bude tak posílena jejich konkurenceschopnost.   

Projektový partner:

  • Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 679 081,69 EUR
Veřejné zdroje: 169 770,43 EUR
 
Celková částka: 848 852,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena