Prevence poruch pánevního dna

Programové období: 2021-2027
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Interreg Bavorsko - Česko 2021-2027
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Registrační číslo: 014
Zahájení projektu: 1. 7. 2023
Ukončení projektu: 30. 6. 2026

Informace o projektu

Poruchy pánevního dna narušují kvalitu života, ovlivňují sociální a osobní aktivity žen a mají dopad na duševní zdraví. Aktéři projektu usilují o zvýšení povědomí. Jejích cílem je vyvinout neinvazivní zařízení k posouzení adekvátní kontrakce svalů pánevního dna. Systém bude založený na objektivních klinických datech a pokročilých simulačních technologiích. Partneři spojují odborné kompetence z oblastí zdravotnictví, kybernetiky, biomechanického modelování, průmyslového designu a technologií. Získané informace zpřístupní cílové skupině zdravých žen ve věku 18-45, široké veřejnosti i odborníkům z oblasti gynekologie a fyzioterapie. Vyvinutá technologie bude prezentována jako funkční prototyp.

Projektoví partneři:

  • Univerzita Karlova
  • Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 754 227,60 EUR
Veřejné zdroje: 188 556,91 EUR
 
Celková částka: 942 785,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena