Výzkum e-textilií pro telemedicínu a integrovaný záchranný systém

Programové období: 2021-2027
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Interreg Bavorsko - Česko 2021-2027
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Registrační číslo: 015
Zahájení projektu: 1. 6. 2023
Ukončení projektu: 31. 5. 2026

Informace o projektu

Přeshraniční výzkum mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg kombinující zkoumání vlastností elektronických textilií s vývojem aplikačně orientovaných prvků. Cílem je vyvinout v praxi použitelné inovativní e-textilie pro oblast telemedicíny a zvýšení bezpečnosti členů integrovaného záchranného systému. Hlavním výstupem budou textilní antény. Ty budou použity pro bezdrátovou komunikaci nebo jako elastické senzory, které umožní sledovat dechové frekvence či stav otoků končetin, čímž se zajistí účinnější a lépe cílená léčba. Byl rovněž ustanoven uživatelský výbor zahrnující potenciální uživatele a výrobce výstupů, kteří sídlí v dotačním území.

Projektový partner:

  • Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 561 454,64 EUR
Veřejné zdroje: 140 363,67 EUR
 
Celková částka: 701 818,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena