Vzdělávání multidisciplinárního česko-bavorského studentského týmu v neurorehabilitaci

Programové období: 2021-2027
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Interreg Bavorsko - Česko 2021-2027
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Registrační číslo: 038
Zahájení projektu: 1. 9. 2023
Ukončení projektu: 31. 8. 2026

Informace o projektu

Spolupráce při sjednocování obsahu vzdělávacích systémů, výměně a sdílení odborných informací a zkušeností v oblasti neurorehabilitace cévní mozkové příhody v česko-bavorském regionu především prostřednictvím zapojení multidisciplinárního studentského týmu společně s pedagogy partnerských univerzit. Západočeská univerzita v Plzni bude seznamovat partnery se svým unikátním přístupem diagnostiky kognitivních poruch, který umožňuje zajistit vhodnou rehabilitační léčbu pacientům po cévní mozkové příhodě dle aktuálních medicínských trendů. Multidisciplinární úroveň týmu je klíčová pro odbourání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání.

Projektoví partneři:

  • Univerzita Karlova
  • Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 461 563,74 EUR
Veřejné zdroje: 115 390,94 EUR
 
Celková částka: 576 955,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena