Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/1.1.00/06.0019
Zahájení projektu: 6. 10. 2006
Ukončení projektu: 31. 8. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Délka rekonstruovaného úseku je 23,95 km. Stávající rychlost pro klasické soupravy je 80 km/h. Zřízení koleje - nové UIC 60 s bezpodkladnicovým upevněním v délce 46 921 m, užité S 49 s tuhým upevněním v délce 5 965 m. Výhybky - 30 ks nových UIC 60 na betonových pražcích, 26 ks nových výhybek S 49 (přednostně utité). Úprava úrovňových přejezdů - rekonstrukce 3, zrušení 0. Sanace železničního spodku - celkem 53 km. Nástupiště ostrovní ve stanici - nové 4, rekonstrukce 1. Nástupiště vnější na zastávce -1 rekonstruované. Železniční mosty a podchody - nové 5, rekonstruované 41, lávka pro pěší 1, návěstní krakorce 1, návěstní lávky 2, propustky 41, zárubní zdi 12, opěrné zdi 4, silniční nadjezd 1. Protihlukové zdi v délce 17,842 m. Staniční zabezpečovací zařízení - elektronická stavědla 3. Traťové zabezpečovací zařízení - elektronický autoblok v celé délce stavby, automatické hradlo 3 + 1 traťové úseky. Přejezdové zabezpečovací zařízení - 8 upravených na přípojných tratích, 2 upravované na hlavní trati. Sdělovací zařízení - dálkové ovládání sigalizačního zařízení 23,95 km. Výstavba TV - celková délka dvoukolejné trati je 60,7 km. Silnoproudá technologie - rekonstrukce 1 objektu trakční tranformovny a měnírny.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 566 814 782,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 108 895 594,00 Kč
 
Celková částka: 3 675 710 377,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena