Elektrizace trati č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Příjemce: Svazek obcí údolí Desné
Registrační číslo: CZ.1.01/3.1.00/13.0326
Zahájení projektu: 4. 5. 2015
Ukončení projektu: 15. 11. 2015
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Kvalitní železniční doprava je důležitá pro pohodlné cestování osob i nákladů. Díky fondům EU došlo na trati k rekonstrukci mostů, bezbariérové úpravě jednotlivých nástupišť a instalaci příslušných rozhlasových, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, kamerových systémů a traťového systému. Všechny tyto nové prvky přispívají ke zkvalitnění veřejné dopravy v Olomouckém kraji.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 351 723 017,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 62 068 767,00 Kč
 
Celková částka: 413 791 784,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena