Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Hluboká nad Vltavou

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČESKÉ REPUBLIKY
Registrační číslo: CZ.1.01/6.2.00/08.0130
Zahájení projektu: 8. 8. 2007
Ukončení projektu: 30. 6. 2011
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Soubor staveb pod názvem Dokončení vltavské vodní cesty České Budějovice-Hluboká nad Vltavou tvoří první ze 3 úseků v rámci akce Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice-Týn nad Vltavou. Upravovaný úsek začíná pod Jiráskovým jezem v Českých Budějovicích, kde navazuje na 2. upravený úsek po VD Hněvkovice, a ukončen je nad jezem Hluboká nad Vltavou.
Tento projekt zahrnuje:
- provedení prohrábek v délce 4 km k zajištění plavební hloubky 1,6 m ve zdrži jezu Hluboká n/Vlt. a ve zdržijezu České Vrbné,obratiště pod Jiráskovým jezem;
- modernizaci jezu České Vrbné osazením dvou klapek o hrazené výšce 3,0 m;
- vybudování plavební komory České Vrbné třídy I (pro plavidla o nosnosti do 300 tun) o spádu až 7 m;
- vybudování ochranného přístavu České Vrbné pro 23 malých plavidel a minimálně 2 osobní lodě;
- vybudování koncového přístaviště Lannova loděnice pro stání lodí celkové délky 60 m.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 677 767 828,67 Kč
Veřejné zdroje ČR: 119 606 087,00 Kč
 
Celková částka: 797 373 916,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena