Dopravní přestupní terminál na ulici Nádražní v Bruntále

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Město Bruntál
Registrační číslo: CZ.1.10/1.3.00/08.01377
Zahájení projektu: 1. 3. 2013
Ukončení projektu: 27. 4. 2016
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Stávající autobusové stanoviště v současné době nesplňuje téměř žádné požadavky na hromadnou dopravu osob s výjimkou zastřešení jednotlivých nástupních ostrůvků. Hlavními problémy jsou úzké nástupní stupínky, které mají nerovný povrch, nejsou bezbariérové, úplně chybí chodníky a přechody pro chodce - dále viz ZSP. Cílem projektu je, mimo jiné, vytvořit spolu s upraveným vlakovým nádražím (v režii ČD) přestupní uzel - dopravní terminál. Součástí rekonstrukce autobusového nádraží a vzniku dopravního terminálu v Bruntálu jsou tyto části: - demolice současného zastřešení, - vybudování nových chodníků, - vybudování nových parkovacích míst, - zastřešení autobusového stanoviště ve tvaru"prohnutého" křídla, pod kterým vznikne čekárna s bufetem a informačním centrem, v centrálním vstupu obsluhy prostor pro matky s dětmi, sociální zázemí včetně tohoto zázemí pro imobilní, - vznik úschovny kol a další podrobně rozepsané v Základní studii proveditelnosti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 50 299 348,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 876 355,00 Kč
 
Celková částka: 59 175 703,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena