Bezbariérový Šenov

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Město Šenov
Registrační číslo: CZ.1.10/3.2.00/02.00415
Zahájení projektu: 15. 2. 2010
Ukončení projektu: 30. 7. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předkládaný projekt je pokračováním zavádění bezbariérových prvků ve městě Šenov a jako takový se věnuje především instalaci bezbariérových výtahů v místním zdravotním středisku a městském úřadě. Dalšími aktivitami jsou regenerace objektu zdravotního střediska, která je spojena s revitalizací území před tímto objektem, které má v budoucnu plnit úlohu parkoviště pro bezpečné a blízké zanechání dopravní prostředku před budovou zdravotních služeb. To je každodenně využíváno nejenom běžnými občany města a okolních obcí, ale také občany s tělesným postižením. Nelze opomenout ani starší občany, těhotné ženy a matky s dětmi, které jsou častými návštěvníky zdravotního střediska a je nutné pro takové vybudovat patřičnou infrastrukturu. Plánované aktivity bude realizovat projektový tým s relevantními zkušenostmi. Cílů projektu lze dosáhnout jen za předpokladu získání dotace z ROP Moravskoslezsko.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 653 411,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 350 601,00 Kč
 
Celková částka: 9 004 012,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena