Rekonstrukce kulturní památky Petrin - centrum vzdělávání a volného času v Bruntále

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Město Bruntál
Registrační číslo: CZ.1.10/3.2.00/05.01263
Zahájení projektu: 1. 3. 2013
Ukončení projektu: 28. 11. 2014
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu "Rekonstrukce kulturní památky PETRIN - Centrum vzdělávání a volného času v Bruntále" je rekonstrukce interiérových částí budovy kulturní památky PETRIN v Bruntále. Účelem rekonstrukce tohoto objektu je vytvoření komplexního centra vzdělávání a volného času pro obyvatele města. V objektu v současné době sídlí Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál. V rámci projektu se do budovy bude stěhovat Středisko volného času Bruntál, Městská knihovna Bruntál a Mateřská škola z ulice Sladovnické. Umístění všech těchto subjektů do jedné budovy přinese jejich vzájemné propojení a obohacení nabídky jejich služeb. Spojení vzdělávacích zařízení pro děti předškolního a školního věku s organizacemi nabízejícími vyžití ve volném čase zaměřené na další vzdělávaní a rozvoj jak dětí, tak i dospělých vytvoří jedinečné propojení, které přinese příležitost pro vznik služeb a akcí, které by jinak zrealizovat nešly (úzká spolupráce SVČ a knihovny; knihovny, ZŠ a MŠ apod.).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 48 065 209,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 482 095,00 Kč
 
Celková částka: 56 547 304,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena