Revitalizace Komenského sadů

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Statutární město Ostrava
Registrační číslo: CZ.1.10/3.1.00/04.01229
Zahájení projektu: 1. 1. 2012
Ukončení projektu: 31. 1. 2014
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt řeší rozsáhlou revitalizaci centrálního městského parku - Komenského sadů. Představuje soubor prací a úprav (terénních, stavebních, sadovnických, rekultivačních, inženýrských), navrhovaných s cílem zvýšit funkčnost a kvalitu životního prostoru v daném území a dosáhnout udržitelnosti této kvality navrhovaným způsobem užívání, provozu a údržby. Revitalizace představuje soubor těchto prací a úprav: terénní a rekultivační (zemní val), stavební (úpravy stávajících zpevněných ploch a budovánínových, mobiliář), inženýrské ( veřejné osvětlení), sadovnické a pěstitelské (kácení a výsadby zeleně a dřevin, obnova trávníků). Realizací projektu tak dojde ke zlepšení stavu životního prostředí ve městě prostřednictvím zkvalitnění veřejné zeleně a zkvalitnění trávení volného času občanů. Projekt významně ovlivní vzhled centra města a tím i jeho vnímání pro všechny obyvatele i návštěvníky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 491 694,02 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 068 146,00 Kč
 
Celková částka: 15 559 840,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena