Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Registrační číslo: CZ.1.10/3.1.00/04.01115
Zahájení projektu: 8. 2. 2010
Ukončení projektu: 16. 2. 2012
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem předkládaného projektu je, v součinnosti se získanou dotací, vytvořit moderní městský informační, vzdělávací a komunitní komplex za účelem rozvoje knihovnických služeb. Ústřední budova knihovny se od počátku jejího fungování v roce 1967 potýkala s nedostatkem prostor pro svou činnost, a to jak z hlediska omezeného prostoru, tak zastaralým vybavením.
Realizací projektu dojde nejen k rozšíření a modernizaci prostor knihovny, ale především k rozšíření a zkvalitnění nabídky všem uživatelům. Budova knihovny bude celkově zrekonstruována a dostavěna o 3. podlaží, dále dojde k rekonstrukci a připojení pavilonu sousedící ZŠ U Studny spojovacím krčkem. Kromě stavební změny dojde především k novému dispozičnímu uspořádání, včetně nového vybavení interiéru a výpočetní techniky.Realizací projektu bude zajištěna jak základní činnost knihovny,tak bude rozšířena nabídka v oblasti kulturně vzdělávacích projektů, které z důvodu omezených prostor nebyly realizovány, příp. jen omezeně.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 61 643 373,44 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 998 112,00 Kč
 
Celková částka: 66 641 485,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena