Brána k památkám - Poklady Boskovicka - návštěvnické centrum Muzea Boskovicka

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: MUZEUM BOSKOVICKA
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/14.01239
Zahájení projektu: 31. 10. 2011
Ukončení projektu: 15. 2. 2013
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Obsahem projektu je dosažení synergického efektu již realizovaného projektu IOP s názvem Revitalizace židovských památek v ČR a dobudování infrastruktury v oblasti cestovního ruchu na území Boskovicka se zaměřením na historii a židovskou kulturu. V rámci projektu bude v objektu Muzea Boskovice, který je kulturní památkou zapsanou na seznamu pod č. 0308, vytvořeno 1 nové návštěvnické centrum se 2 expozicemi věnovanými dějinám města a regionu s důrazem na prolínání křesťanské a židovské kultury aarchitektury. Součástí centra bude 1 nový multifunkční sál pro 50 osob, bezbariérově přístupný, který bude sloužit jako přednášková místnost pro návštěvníky s recepcí, studovna, pracovna a místo pro oddych návštěvníků se zázemím (miniknihovna, minišatna) a možností připojení k Internetu. Projekt realizuje i úpravy venkovní muzejní zahrady /výsadba zeleně, mobiliář/ která bude sloužit k oddychu návštěvníků a k venkovním výstavám a koncertům.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 788 055,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 492 010,00 Kč
 
Celková částka: 3 280 066,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena