Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Registrační číslo: CZ.1.11/2.2.00/01.00103
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny reaguje na potřebu systémového a komplexního přístupu k propagaci lidové kultury a folkloru obou krajů a řeší dosud chybějící kvalitní informační servis o nabídce lidové kultury a folkloru. Jenutné projekt realizovat, aby byl plně využit potenciál (pro rozvoj cestovního ruchu), jenž v sobě lidová kultura a folklor nese. Projekt je určen pro návštěvníky regionu a jeho obyvatele. Projekt si klade za cíl propagovat folklor jako unikátní nabídkuzážitků a přivést do regionu zvýšený počet návštěvníků. Cílem je připravit specializovaný a originální produkt cestovního ruchu vycházející z nabídky folkloru a lidové kultury v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina a tento produkt kvalitní marketingovou kampaní propagovat. Součástí je též zřízení dvou regionálních informačních center poskytujících kvalitní a komplexní informační a rezervační služby. Plánované aktivity bude realizovat Folklorní sdružení České republiky ve spolupráci s partnery.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 435 529,44 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 205 842,00 Kč
 
Celková částka: 5 641 371,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena