Po naučných stezkách na hrad Pernštejn

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: MĚSTYS NEDVĚDICE
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/06.01096
Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Ukončení projektu: 30. 4. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je vytvoření naučné stezky v širším areálu hradu Pernštejn. Naučná stezka je zaměřena na
sídelní tématiku s hlavním centrem hradem Pernštejnem a s dalším zaměřením na jeho vazby k okolním sídlům s
důrazem na historické atraktivitya přírodní zajímavosti.
Nově bude vybudována NS o celkové délce 3810 m. Projektem bude obnovena nefunkční cesta lesoparkem (470
m), která je součástí národní kulturní památky hradu. Projekt vytvoří novou cestu na malém okruhu zajišťující
bezpečnost v problematickém úseku esovité zatáčky silnice na hlavní přístupové cestě k hradu (290 m).
Projektem bude vytvořeno 13 velkých a 3 dětská posezení, 13 laviček, 19 informačních tabulí, 4 rozcestníky, 18
orientačních směrovek, 5 košů včetně stojanu na kola a 11 samostatných košů.
Dále bude jako součást projektu vytvořena informační brožura v rozsahu 20 stran A5. Plánovaný počet výtisků:
česká verze 8000 ks(z toho 100 ks s přílohou slepeckého písma- zkrácené texty), anglická verze 1000 ks.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 819 758,06 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 556 426,00 Kč
 
Celková částka: 10 376 184,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena