Přijeďte k nám do Šardic

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Obec Šardice
Registrační číslo: CZ.1.11/2.2.00/01.00073
Zahájení projektu: 1. 11. 2008
Ukončení projektu: 31. 7. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt s názvem "Přijeďte k nám do Šardic" představuje neinvestiční projekt obce, který přispěje k rozvoji cestovního ruchu nejen v obci, ale i v celém v regionu.
Projekt je zaměřen na propagaci turistických atraktivit Šardic se zvláštním důrazem na cestovní ruch a vytvoření jeho kvalitní základny.
Projekt navrhuje realizaci informační a propagační kampaně obce Šardice.
Obec bude usilovat o zvýšení publicity mj. aktivitami jako jsou redesign internetových stránek nebo vydání prezentačních a informačních materiálů.
Všechny formy propagace a komunikace budou vytvořeny podle cílů a závěrů profesionálně zpracované marketingové a komunikační studie.
Cílem projektu je zvýšit informovanost veřejnosti o možnostech turistického vyžití v dané oblasti za účelem zvýšení návštěvnosti obce, které ve svém důsledku generuje ekonomický rozvoj, snížení nezaměstnanosti a zvýšení životní úrovně obyvatel, což je prvotním úkolem každé obce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 906 984,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 336 526,00 Kč
 
Celková částka: 2 243 510,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena