S KAHANEM ZA PERMONÍKY

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Mikroregion Kahan dso
Registrační číslo: CZ.1.11/2.2.00/02.00578
Zahájení projektu: 1. 11. 2008
Ukončení projektu: 31. 3. 2010
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je vytvoření a propagace nového turistického produktu "S KAHANEM ZA PERMONÍKY" navázaného na ojedinělou historii a památky po těžbě uhlí v Rosicko-oslavanském uhelném revíru. Pro jednotlivé cílové skupiny (rodiny s dětmi, aktivní turisty, seniory, školy a zahraniční turisty) budou zpracovány specifické nabídky jedno- a vícedenních výletů s prezentací hornických památek a dalších turistických atraktivit z regionu jihozápadního Brněnska. Nabídky budou propagovány v marketingové kampani prostřednictvím tištěných letáků, internetové prezentace a na veletrzích cestovního ruchu. Součástí projektu bude i kulturní akce "Hornický den", která odkáže na hornickou historii a tradice a která inovativním charakterem propojí kulturní program s turistickým výletem po otevřených památkách v regionu. Za účelem výměny zkušeností s propagací hornických regionů a setkání klíčových subjektů regionálního turismu bude uspořádáno sympozium cestovního ruchu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 916 701,31 Kč
Veřejné zdroje ČR: 161 771,00 Kč
 
Celková částka: 1 078 472,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena