Vysočina na dlani

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Sdružení obcí Vysočiny
Registrační číslo: CZ.1.11/2.2.00/01.00194
Zahájení projektu: 17. 9. 2008
Ukončení projektu: 10. 7. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předkládaný projekt si klade za cíl upozornit návštěvníky kraje Vysočina na významný potenciál cestovního ruchu. Bude určen všem cílovým skupinám, kterým nabídne variantní řešení kam se na Vysočině podívat. Projekt má regionální dopad, protože zde bude prezentováno společně 100 obcí kraje. Výstupy projektu budou prezentovány na veletrzích cestovního ruchu, na internetových stránkách žadatele a při dalších vhodných příležitostech..

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 001 122,13 Kč
Veřejné zdroje ČR: 176 668,00 Kč
 
Celková částka: 1 177 790,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena