Zámek Blansko

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: MĚSTO BLANSKO
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/14.01247
Zahájení projektu: 31. 8. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Zámek je významnou kulturní památkou JMK, která v současné době plně nevyužívá svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu tak, jak by mohla.
Cílem projektu je zatraktivnit turistickou infrastrukturu a podpořit cestovní ruch v rámci JMK a podpořit hospodářskou situaci v Blansku.
Předmětem projektu je příprava nových expozic formou zážitkové turistiky a zpřístupnění zámku OTP. Součástí realizace budou i stavební práce. Cíl projektu bude dosažen realizací klíčových aktivit.Klíčové aktivity:
1) příprava prostor pro expozice
2) osvětlení a fasáda
3) Zpřístupnění zámku OTP.
Konkrétní stavební práce: zajištění přístupu OTP do 1.NP a pohyb po nádvoří, zajištění přístupu OTP do 2. NP, zřízení WC pro OTP, obnovení sklepení ve východním a severním křídle, zřízení multimediálního centra, úprava vstupního prostoru, obnova fasády nádvoří.
Aktivity bude žadatel realizovat prostřednictvím projektového týmu a dodavatelů.
Cílové skupiny: domácí návštěvníci , žáci ZŠ Blanenska a Boskovicka a OTP.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 920 723,62 Kč
Veřejné zdroje ČR: 868 363,00 Kč
 
Celková částka: 5 789 087,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena