Petrov

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Statutární město Brno
Registrační číslo: CZ.1.11/3.1.00/22.01308
Zahájení projektu: 23. 4. 2012
Ukončení projektu: 31. 5. 2013
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projektem dojde k rekonstrukci míst před Diecézním muzeem, nástupu ulicí Petrov a přilehlých prostor, schodiště a brány se sochami Sv. Petra a Pavla a spojnice ulice Petrské a Denisových sadů. Realizace stavebních prací bude probíhat v období únor -srpen 2012.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 147 304,49 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 084 818,00 Kč
 
Celková částka: 7 232 122,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena