Přírodní koupací biotop Bohuslavice u Kyjova

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Město KYJOV
Registrační číslo: CZ.1.11/3.2.00/02.00769
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt řeší vybudování přírodního koupacího biotopu pro odpočinek a rekreaci na k.ú. Bohuslavice u Kyjova. Jedná se o areál stávajícího nefunkčního koupaliště, které bude upraveno na koupací biotop, čili koupaliště s přírodním systémem filtrace vody bez chemikálií. Stávající objekt kasy bude odstraněn a na tomto místě bude postavena dřevěná pergola, která bude krýt prostor před novou pokladnou. V areálu bude prostor pro stolní tenis, závěsné kuželky a dětské hřiště.
Nově vybudovaný areál bude využíván pro rekreaci a sport. Území sousedí se zvláště chráněným územím Bohuslavické stráně a se zahradami rodinných domů. Okolí stávajícího areálu vybízí ke kvalitní relaxaci a odpočinku.
V současné době je snahou města Kyjova vytvořit z Bohuslavic vhodné místo pro venkovské bydlení v zajímavém prostředí pro současné i nové obyvatele a místo vhodné k oddychu a rekreaci pro ostatní občany a návštěvníky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 434 212,08 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 459 310,00 Kč
 
Celková částka: 6 893 522,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena