Živé městečko

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Městys Dalešice
Registrační číslo: CZ.1.11/3.3.00/02.00704
Zahájení projektu: 10. 4. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Obsahem projektu Městyse Dalešice je kompletní renovace návsi, nazývané místními "městečko", jako urbanistického i společenského centra obce. Obsahem projektu je urbanistický celek sestávající z plochy a povrchů náměstí, komunikací, souvisejících malých staveb (2 vodní kašny s fontánou, dětské hřiště, ) a míst odpočinku a setkávání, dále výsadby stromů a zeleně a osvětlení. Nedílnou součástí podmiňující stavbu je deštová kanalizace v nezbytném rozsahu umístěná pod komunikacemi a dokončovací práce, které z návsi udělají vyhledávané místo setkávání a odpočinku. Plocha náměstí je cca 1,2 ha, jsou zde projektována 3 parkoviště a krátké úseky komunikací pro navázání středu obce s již realizovanou infrastrukturou vybudovanou v rámci projektu cesty k turistickým cílům.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 329 476,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 705 206,00 Kč
 
Celková částka: 18 034 683,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena