Rekonstrukce přednádraží v Šumperku

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Město Šumperk
Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/18.01096
Zahájení projektu: 1. 7. 2011
Ukončení projektu: 30. 11. 2012
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Obsahem projektu je komplexní rekonstrukce celého přednádražního prostoru, včetně silnice I.tř, části ul. 17. listopadu a vjezdu do autobusového nádraží. Realizací projektu dojde k zásadnímu zlepšení podmínek pro přecházení pěších ve směru nádraží -centrum, přes Jesenickou ulici, tj. ulici I. třídy. Dále budou regulovány a vylepšeny autobusové zastávky v prostoru přednádraží a dojde k ohraničení parkování individuální automobilové dopravy. Za cenu jistého omezení parkovací a autobusové kapacity se získá téměř dokonalé oddělení pěších a pojízdných tras, což zásadní měrou přispěje ke snížení kolizních situací.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 781 557,29 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 510 866,00 Kč
 
Celková částka: 10 292 423,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena