Arcibiskupský palác Olomouc - zpřístupnění významné kulturní památky pro cestovní ruch

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Arcibiskupství olomoucké
Registrační číslo: CZ.1.12/3.1.00/08.00602
Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Ukončení projektu: 28. 2. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivnosti území s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch. Arcibiskupství olomoucké tento cíl uskutečňuje stavební úpravou významné kulturní památky - Arcibiskupského paláce s cílem zpřístupnění této památky pro cestovní ruch. Tímto dojde ke zvýšení atraktivity řešeného území - město Olomouc.
Předkládaný projekt řeší provedení nezbytných stavebních úprav významné kulturní památky-Arcibiskupského paláce se záměrem zpřístupnění této památky ve standardním období. Dále k pořízení nezbytného vybavení a k restaurátorským pracem.
Arcibiskupství olomoucké, jako hlavní řešitel, předkladatel a realizátor projektu, zpřístupněním Arcibiskupského paláce pro cestovní ruch, naplňuje hlavní cíl a vizi celého IPRÚ Olomouce v otázce vytvoření bohaté provázané nabídky poznávacích, sakrálních a incentivních produktů.
Projekt bude realizován ve spolupráci s partnery.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 797 630,57 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 092 610,00 Kč
 
Celková částka: 25 890 241,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena