Ústředí duchovního dědictví Velké Moravy

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: OBEC MODRÁ
Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/17.00941
Zahájení projektu: 13. 9. 2010
Ukončení projektu: 31. 10. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Připravovaný projekt je situován do Archeoskanzenu Modrá - Velkomoravské opevněné sídliště Středního Pomoraví. Prioritou projektu je nutnost prezentovat opomíjenou a velmi nedoceněnou část Cyrilometodějského odkazu, tj. nejen rozšíření křesťanství anových myšlenek 9.st., ale zejména zavedení srozumitelného písma a navazující liturgie. Opírá se o archeologické nálezy v Uh. Hradišti-Sadech a ve St.Městě. Cílem projektu je rozšíření kulturně-poznávací nabídky pro návštěvníky na k.ú. Modrá a Velehrad, zacílené hlavně na základní a střední školy, dále na návštěvníky, zajímající se o historii, ale i aktivní využití volného času..Vznikne několik expozic, zaměřených na ukázku písemnictví a života v 9.st.n.l., tradic a kulturního života. Dojde k rozšíření výukových programů pro školy a další aktivity.Součástí projektu je vybudování sociálního zázemí pro návštěvníky. Plánované aktivity bude realizovat Archeoskanzen Modrá v součinnosti s Obcí Modrá.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 164 309,34 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 468 341,00 Kč
 
Celková částka: 17 632 650,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena