II/284 Nová Paka - Štikov - Bělá u Pecky

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00425
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je přispět ke zkvalitnění regionální silniční doprav.infrastruktury a tím ke zvýšení kvality doprav.spojení uvnitř regionu.Předmětem stavby je modernizace silnice II/284.Projekt bude realizovan na pozemcích katastrálního úzení Štikov,Radkyně,Bělá u Pecky.Stavba bude probíhat na parc.č.593, 452, 549/2,432/4,551/1.Délka úseku je 3290 m.Účelem modernizace je zlepšení tech.parametrů pozemní komunikace II/284 včetně souvisejících objektů.Jedná se o zesílení silničního krytu asfaltovým kobercem.Dále je navrženo provedení sanací části komunikace,obnovení odvodnění komunikace,návrh nových objektů nahrazující objekty s ukončenou životností,dále doplnění záchytných bezpečnostních zařízení,částečné doplnění obrubníků.Bude doplněno svislé a vodorovné doprav.značení.V intravilánu budou doplněny směr.sloupky.V rámci projektu budou řešeny také následné staveb.úpravy týkající se objízdných tras,úpravy budou probíhat na parcele 445/1 k.ú.Přibyslav.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 24 078 430,19 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 249 134,00 Kč
 
Celková částka: 28 327 564,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena