Odbavovací systém MHD-2.etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Dopravní podnik města Liberce, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.13/1.2.00/06.00413
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt se zaměřil na dobudování odbavovacího systému pomocí Liberecké městské karty, nově umožňující také elektronickou úhradu jednorázového jízdného. Systém karet je nyní zařazen do odbavovacího systému v rámci Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje, umožňující implementaci integrovaného dopravního tarifu IDOL.  

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 536 582,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 572 011,00 Kč
 
Celková částka: 25 108 594,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena