Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo: CZ.1.13/2.1.00/27.01203
Zahájení projektu: 30. 9. 2013
Ukončení projektu: 30. 11. 2014
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt Centrum aktivního odpočinku- Lidové sady (CAO) je lokalizován do krajského města Liberec, do Libereckého kraje. Projekt bude realizován v územním rozsahu zahrnujícím výstavbu nové budovy (A - horní) vedle stávajícího areálu PKO, přestavbu stávající administrativní budovy (B- dolní), která je v havarijním stavu, na Centrum volnočasových aktivit a praktického vzdělávání a revitalizaci území mezi budovou A a budovou B. CAO vzniká v návaznosti na historickou oblast odpočinku. Z hlediska sociologického vývoje jsou však potřeby občanů pro trávení volnočasových aktivit odlišné. V tomto kontextu vzniká v dané lokalitě moderní multifunkční komplex, který se stane přirozeným orientačním bodem a centrem pro trávení volného času v lokalitě Lidových sadů. Využití centra je určeno i pro vzdělávání široké veřejnosti (obyvatelé města, zájmové kroužky, školní kolektivy,univerzitu třetího věku apod.). Centrum řeší i bezbariérový přístup do zahrady a další formy volnočas. a edukačních aktivit

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 71 130 268,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 552 400,00 Kč
 
Celková částka: 83 682 668,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena