Modernizace dětského domova rodinného typu v Holicích

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/02.00342
Zahájení projektu: 3. 11. 2008
Ukončení projektu: 31. 8. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Dětský domov v Holicích nahrazuje rodičovskou péči dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Všechna zařízení tohoto typu v České republice byla na základě zákona transformována z dětských domovů internátního typu na dětské domovy rodinného typu. Holický objekt však svým prostorovým uspořádáním této změně neodpovídal. Také proto se přistoupilo k jeho celkové rekonstrukci. Modernizace dětského domova je pojata komplexně, včetně interiérů a úpravy venkovního okolí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 673 252,62 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 471 750,00 Kč
 
Celková částka: 23 145 003,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena