Regenerace historického centra Horní Branné

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Obec Horní Branná
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/10.00579
Zahájení projektu: 17. 8. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

I Horní Branná zrekonstruovala své historické centrum. Předmětem regenerace historické části obce byla Harrachovská hrobka sv.Kříže, kulturní památka. Dále došlo k regeneraci zeleně v zámeckém parku a nádvoří, v zahradě Harrachovy hrobky a v okolí hřbitova. Na projekt bude navazovat oprava zámku z období renesance a baroka z vlastních zdrojů obce. V zámku se nachází obecní úřad a památník J.A.Komenského. Dlouhodobý záměr obce počítá s přesunem obecního úřadu do jiného objektu a otevřením muzejní expozice v uvolněných prostorech zámku.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 840 239,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 501 218,00 Kč
 
Celková částka: 3 341 457,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena