Revitalizace centra obce Vraclav II

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Obec Vraclav
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/10.00626
Zahájení projektu: 12. 4. 2010
Ukončení projektu: 30. 6. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Nové komunikace, chodníky, parkovací stání, přeložka plynovodu a elektrických rozvodů, sadové úpravy - to vše obnášela revitalizace centra Vraclavi.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 793 749,87 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 198 896,00 Kč
 
Celková částka: 7 992 646,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena