Revitalizace parku a dětských hřišť k volnočasovému využití

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: MĚSTO DOKSY
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/02.00222
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 15. 5. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

V Doksech si děti hrají na nových hřištích (Sídliště centrální, Sídliště malá hřiště, ulice Boženy Němcové, Kuřivodská a Tyršovy sady). U mateřské školy Pražská pak vzniklo dopravní hřiště, na němž se děti mohou seznámit s běžnými dopravními situacemi a značkami. Hřiště tvoří dva kruhy, dvě křižovatky tvaru T a jeden kruhový objezd, hlavní silnice, přechody pro chodce i parkoviště. Poslední část projektu se zaměřila na revitalizaci parku Lipové náměstí. Park má nejen nové technické prvky (vybudování cest uvnitř parkové plochy, zavlažovací systém a osvětlení), ale také hřiště na pentanque, stolky se šachovnicí i hracím polem hry „člověče, nezlob se“.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 707 133,77 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 360 082,00 Kč
 
Celková částka: 9 067 216,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena