Sportovní areál Dašická

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo: CZ.1.13/2.1.00/11.00763
Zahájení projektu: 28. 7. 2010
Ukončení projektu: 31. 10. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Celoročně využívaná multifunkční sportovní hala poskytuje zázemí pro sálové sporty a hlediště pro 300 diváků. Součástí projektu byla také modernizace povrchů venkovních hřišť v areálu gymnázia včetně pořízení nových objektů, jako jsou mobilní šatní buňky a hygienické zařízení pro letní provoz. Všechna sportoviště slouží nejen studentům a sportovním oddílům, ale jsou otevřena také pro veřejnost.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 785 561,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 376 643,00 Kč
 
Celková částka: 46 162 205,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena