Sportovní areál Staré Město.

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: OBEC STARÉ MĚSTO
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/02.00055
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 3. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Díky evropským dotacím se postavil sportovní areál s travnatým fotbalovým hřištěm, osvětlenými tenisovými kurty, dále s několika hřišti pro další sporty, pískovým doskočištěm, dětským koutkem a s bezbariérovým zázemím a šatnami, klubovnou a občerstvením. Kvalitní zázemí pro rozvoj fyzické kondice oceňují také reprezentanti letecké akrobacie. Součástí projektu byla i obnova zeleně v areálu a jeho okolí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 286 349,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 239 271,00 Kč
 
Celková částka: 17 525 621,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena