Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Přelouč
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/02.00056
Zahájení projektu: 15. 10. 2007
Ukončení projektu: 30. 8. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

 rámci projektu byla vybudována nová sportovní hala včetně hygienického a sociálního zázemí v areálu ZŠ Smetanova v Přelouči, která splňuje požadavky sportovních svazů pro konání ligových zápasů. Dále bylo vybudováno víceúčelové hřiště pro tenis, basketbal a volejbal, parkovací místa, včetně parkových a sadových úprav. Sportovní areál, který je otevřen všem zájemcům, vytváří nejen vhodné podmínky pro rozvoj výkonnostního sportu a rozšiřuje nabídku možností aktivního trávení volného času, ale zkvalitňuje i výuku hodin tělesné výchovy a celkově přispívá ke zvýšení atraktivity města.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 33 422 980,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 221 914,00 Kč
 
Celková částka: 41 644 895,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena