Výstavba hasičské zbrojnice - SDH Tanvald Šumburk

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: MĚSTO TANVALD
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/09.00525
Zahájení projektu: 30. 4. 2009
Ukončení projektu: 30. 8. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Díky projektu byla postavena stanice pro sbor dobrovolných hasičů Tanvald - Šumburk, který je zařazen do požárního poplachového systému Libereckého kraje. Bývalá zbrojnice stojí na špatně dostupném místě se složitým výjezdem z objektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 074 206,13 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 483 683,00 Kč
 
Celková částka: 16 557 889,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena