Krkonoše - nová šance pro cestovní ruch

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Krkonoše - svazek měst a obcí
Registrační číslo: CZ.1.13/3.2.00/14.00892
Zahájení projektu: 1. 8. 2010
Ukončení projektu: 11. 10. 2013
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Krkonoše svazek měst a obcí, zpracoval projekt, díky němuž dojde ke koordinaci činností prezentujících Krkonoše jako jeden celek. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a profesionalizace nabídky služeb v turistickém regionu. Krkonoše-nová šance pro cestovní ruch je projekt neinvestičního charakteru, zaměřuje se na naplnění marketingového plánu, a především na profesionalizaci regionální organizace cestovního ruchu. Primárně je zaměřen na 2 cílové skupiny: sportovce, cyklsity, lyžařě a domácí a zahraniční turisty.
Mezi hlavní výstupy projektu patří: zavedení webového informačního systému turistického regionu Krkonoše a zorganizování 6 informačních kampaní. Vytvoření propagačních materiálů, rozhlasových spotů a propagačních předmětů. Aktivity projektu byly definovány v souladu s probíhajícími v Krkonoších. V průběhu 3 let proběhne 6 sezon. Projekt bude zahájen 1.8.2010 (fyzicky) a ukončen 31.10.2013. Celkové náklady projektu činí 9,5 mil. Kč.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 335 602,97 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 294 518,00 Kč
 
Celková částka: 8 630 121,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena