Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Společná CIDLINA, o.s.
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/02.00235
Zahájení projektu: 1. 8. 2008
Ukončení projektu: 31. 1. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt byl vytvořen z potřeby zlepšení a rozšíření dostatečné nabídky cestovního ruchu, konkretně pro cykloturistiku a turistiku v regionu Realizátorem projektu bude o. s. Společná Cidlina, která sdružuje 2 města Nový Bydžov a Chlumec nad Cidlinoua 34 obcí. Projektový záměr je zaměřen na budování a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, a to jednotně a provázaně v celém území Společné Cidliny. Realizací vznikne 50 odpočinkových míst při cyklotrasách vč. infotabulí ve 35 obcích, dojde k označení 109 km cyklotras na území mikroregionu Cidlina a vznikne Turistická stezka v délce 5,9 km v Novém Bydžově, v rámci této stezky bude označeno 16 kulturně historických památek města. Pro propagaci projektu se předpokládá vydání propagačních letáků pro cyklotrasy Společné Cidliny a Turistickou stezku Nový Bydžov. Výstupy projektu jsou určeny pro návštěvníky a turisty, ale i obyvatele regionu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 161 831,41 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 441 365,00 Kč
 
Celková částka: 9 603 196,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena