Turistický cíl - Pavilon goril

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: ZOO Dvůr Králové a.s.
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/24.01132
Zahájení projektu: 1. 12. 2011
Ukončení projektu: 31. 7. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Základem projektu je generální přestavba pavilonu lidoopů na pavilon goril znamenající zásadní změnu architektonického řešení objektu jak v jeho vnitřní části, tak v části výběhů. Stavba s předpokládaným nákladem 34 milionů Kč poskytne gorilám prostor 1 652m2 ve výbězích a 331m2 ve vnitřních ubikacích a řadu prvků zkvalitňujících život v novém prostředí a výrazně zatraktivní expozice ZOO z pohledu turistického ruchu.
Nedílnou a velmi významnou součástí projektu je propagace areálu Kuks, která bude probíhat v rámci partnerství, jež budou za účelem realizace projektu uzavřena.
Projekt bude realizován ZOO Dvůr Králové a.s., která bude jeho investorem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 276 899,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 401 805,00 Kč
 
Celková částka: 22 678 705,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena