Zvýšení turistické atraktivity Kralické pevnostní oblasti - revitalizace tvrze Hůrka

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Králíky
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/14.00914
Zahájení projektu: 1. 1. 2011
Ukončení projektu: 31. 1. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je provedením řady dílčích aktivit revitalizovat současný komplex objektů tvrze Hůrka do podoby moderního muzea československého opevnění se širokým spektrem prohlídkových okruhů, s moderním návštěvnickým zázemím a to vše s důrazem na zabezpečení historicky cenného majetku a bezpečnosti návštěvníků. Projekt je realizován na základě zvýšeného zájmu veřejnosti a hodlá představit jedinečnou a ucelenou turistickou atraktivitu s dopadem na zvýšení návštěvnosti, nejen v turistické oblasti Králický Sněžník ale i v rámci celé severovýchodní části České republiky. Realizace projektu bude mít zásadní dopad do využívání základní stávající i připravované infrastruktury CR a to jak v letním období, tak v období vedlejších sezón,čímž dojde k dalšímu zvýšení návštěvnosti turistické oblasti Králického Sněžníku. Cílů projektu bude dosahováno stavebními pracemi a úpravami, které jsou popsány ve studii ekonomického hodnocení. Tyto aktivity budou realizovat vybraní dodavatelé.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 987 699,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 468 416,00 Kč
 
Celková částka: 16 456 116,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena