MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO JIHOČESKÝ KRAJ

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: České dráhy, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.14/1.3.00/09.02175
Zahájení projektu: 16. 2. 2011
Ukončení projektu: 28. 2. 2014
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je zajištění kvalitní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje díky pořízení moderních železničních vozidel a jejich nasazení na klíčovou linku.Projekt bude mít úplný dopad na území Jihočeského kraje.
Žadatel nabízí plné zajištění provozu železniční dopravy jako uceleného produktu vč. provozu staničních budov.
Díky projektu dojde ke zvýšení atraktivity železniční dopravy, zvýšení komfortu cestujících a zlepšení podmínek přepravy handicapovaných osob.Zároveň projekt přispěje ke zvýšení bezpečnosti přepravy osob a snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí.
Projekt zahrnuje pořízení 4 ks nových železničních kolejových vozidel.
Projekt přispívá k naplnění Dohody o vzájemné spolupráci řídicích orgánů OP Doprava a ROPů z roku 2007.
Analýza projektu prokázala jeho konkurenceschopnost a finanční udržitelnost. Finanční udržitelnost projektu se zároveň opírá o usnesení vlády ČR č. 1350/2009 a Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 156 510 071,13 Kč
Veřejné zdroje ČR: 291 686 008,00 Kč
 
Celková částka: 448 196 079,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena