Rekonstrukce letní plovárny

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Statutární město České Budějovice
Registrační číslo: CZ.1.14/2.1.00/04.01339
Zahájení projektu: 15. 10. 2009
Ukončení projektu: 31. 10. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Smyslem tohoto projektu je rekonstrukce stávající letní plovárny v areálu Plaveckého stadionu ve městě České Budějovice.
Plavecký stadion svým rozsahem a zázemím je jediným takového druhu ve městě a slouží nejen obyvatelům města, ale i přilehlého okolí a také dalším návštěvníkům města.
Tato plovárna byla v provozu do roku 1971, kdy byla uzavřena z důvodu rekonstrukce. K té však došlo až v osmdesátých letech. Náročná stavba postupovala velmi pomalu a zdaleka nebyla zcela dostavěna podle představprojektantů a původní velkorysé koncepce. Do zkušebního provozu byla tato letní plovárna spuštěna v roce 1993 a v roce 2006 proběhla tzv. I. etapa rekonstrukce v podobě vybudování nového sociálního zázemí. Nyní čeká tento areál vlastní rekonstrukcebazénů včetně nové technologie a rozvodů. Nebude se jednat o klasický akvapark, ale o letní plovárnu s několika vodními atrakcemi.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 44 530 809,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 858 378,00 Kč
 
Celková částka: 52 389 187,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena