Hotel Přední mlýn - zkvalitnění nabídky ubytovacích kapacit

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: STINGO s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/02.00511
Zahájení projektu: 17. 3. 2008
Ukončení projektu: 30. 9. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předkládaný projekt je navazující etapou stavebních úprav objektu budoucího hotelu Přední mlýn. Projekt využívá mimořádné dispozice lokality historického památkově chráněnému objektu Přední mlýn, který se nachází při slepém ramenu Malše na rozhraní historického centra Českých Budějovic a sportovně rekreační zóny ústící v lesopark Stromovka. Realizací projektu dojde k výraznému nárůstu atraktivity destinace České Budějovice a spádové oblasti Jihočeského kraje, zlepší se nabídka poskytovaných služeb v cestovním ruchu, zvýší se provázanost nabídky destinace a zlepší se koordinace nabízených služeb v rámci odvozených nabídek "balíčků" cestovního ruchu zejména pro vybrané segmenty trhu cestovního ruchu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 513 445,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 914 137,00 Kč
Soukromé zdroje: 23 459 736,00 Kč
 
Celková částka: 42 887 318,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena