Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Domažlice
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/29.02865
Zahájení projektu: 1. 8. 2014
Ukončení projektu: 30. 6. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je vytvořit v Domažlicích novou expozici o regionálním pivovarnictví a expozici o městě a regionu. Obě expozice budou umístěny v části historické budovy městského pivovaru (v bývalé sušárně sladu), který je kulturní památkou. V rámci projektu bude část objektu pivovaru stavebně upravena tak, aby bylo možno zde obě expozice umístit a zpřístupnit veřejnosti. Projekt tak vytvoří další turistický cíl dostupný i mimo hlavní turistickou sezónu a přispěje k zvýšení atraktivity města Domažlice i celého regionu pro české i zahraniční návštěvníky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 182 136,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 149 788,00 Kč
 
Celková částka: 14 331 924,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena