Muzeum vltavínů

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Občanské sdružení Muzeum Vltavínů
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/16.02542
Zahájení projektu: 30. 3. 2012
Ukončení projektu: 25. 6. 2013
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudování muzea s největší a nejúplnější veřejně přístupnou sbírkou vltavínů na světě, které bude reprezentovat tento jedinečný fenomén nejen atraktivně, ale i na vysoké odborné úrovni a přispěje tak k popularizaci jihočeského regionu v rámci ČR i v zahraničí.
Muzeum chce být institucí informační, vzdělávací a kulturní pro odborníky i laickou veřejnost. Chce být také partnerem samosprávy ČR a orgánům ochrany přírody při dalším zkoumání výskytu vltavínů a vlivu jejich výskytuna management krajiny.
Koncept muzea bude naplňovat vizi tzv. edutainmentu - využití volného času k dalšímu neformálnímu vzdělávání otevřenému všem věkovým kategoriím.
Hlavní myšlenkou vlastní expozice je vytvořit moderní a interaktivní prostředí, které bude s návštěvníkem komunikovat pomocí vystavených exponátů i moderní techniky. Expozice bude brát ohled na rozmanitost návštěvníků tak, aby vyhověla požadavkům turisty laika a zároveň uspokojila nároky poučené či odborné veřejnosti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 814 094,49 Kč
Veřejné zdroje ČR: 673 075,00 Kč
Soukromé zdroje: 670 497,00 Kč
 
Celková částka: 5 157 666,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena