Park u Popraviště - 5. a 6. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: MĚSTO TÁBOR
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/02.00423
Zahájení projektu: 15. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 7. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na renovaci části parku u Popraviště.
Hlavní částí projektu je obnova památníku včetně přístupové cesty a nástupního prostoru, který je kulturní památkou. Během projektu dojde i k renovaci přilehlého okolí v parku, které dotváří uvedenou kulturní památku. Zde budou provedeny sadové úpravy, opraven chodník a doplněn mobiliář, aby památník mohl být znovu plně využíván.
Dojde tak k obnově pietního místa včetně bezprostředního okolí a tím i ke zvýšení atraktivity místa pro turisty.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 863 669,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 917 118,00 Kč
 
Celková částka: 12 780 788,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena