REVITALIZACE NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY ČP. 466 PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V MPR SLAVONICE

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: OSKAR-RS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/02.00422
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 6. 4. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Zpřístupnění nemovitosti - hotel ARKÁDA v MPR Slavonice návštěvníkům a občanům s tělesným postižením, a to za pomoci instalace výtahu pro bezbariérový přístup jednotlivých podlaží s pomocí finančních zdrojů Regionálního operačního programu ROP Jihozápad v souladu s cílem zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 118 172,06 Kč
Veřejné zdroje ČR: 373 795,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 957 974,00 Kč
 
Celková částka: 4 449 941,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena