REVITALIZACE OBJEKTU FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V PLZNI A ZŘÍZENÍ MUZEA CÍRKEV. UMĚNÍ PLZ. DIECÉZE

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Biskupství plzeňské
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/03.00714
Zahájení projektu: 30. 1. 2008
Ukončení projektu: 15. 6. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je záchrana významné gotické památky bývalého Františkánského kláštera v Plzni mimořádné hodnoty, která je hodnocena jako prioritní z hlediska památkové koncepce Plzeňského kraje. V rámci projektu budou vytvořeny podmínky pro provoz muzea církevního umění Plzeňské diecéze (dosud chybějící zaměření) a mj. tak dojde k významnému doplnění nabídky cestovního ruchu v centru Plzeňského kraje a nabídky pro organizaci kulturně společenských aktivit. V rámci projektu budou realizoványaktivity provedení restaurátorských prací na vybraným předmětech mezi kterými vyniká zejména cenná františkánská knihovna. Realizací projektu dojde k vytvoření podmínek pro provoz muzea církevního umění, které bude dle smlouvy o spolupráci a příslušného usnesení Rady Plzeňského kraje zajišťovat Západočeské muzeum.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 217 210,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 160 627,00 Kč
Soukromé zdroje: 5 136 918,00 Kč
 
Celková částka: 39 514 755,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena