V hlavní roli: Strakonice pro turisty

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Strakonice
Registrační číslo: CZ.1.14/3.3.00/03.01231
Zahájení projektu: 18. 3. 2009
Ukončení projektu: 15. 11. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu "V hlavní roli: Strakonice pro turisty" je představení Strakonic jako přitažlivé a v mnoha směrech zajímavé turistické destinace prostřednictvím dotvoření profesionální nabídky služeb pro turisty.
Dílčími cíli projektu jsou:
1. vytvoření reprezentativní elektronické prezentace města a okolí ve formě vícejazyčných a titulkových DVD (včetně jeho zveřejnění komprimované podoby na internetu)
2. zefektivnění a zkvalitnění práce Městského informačního centra prostřednictvím využití ICTřešení pro prodej a evidenci propagačních materiálů v Městském informačním centru
3. zkvalitnění služeb pro turisty - návštěvníky formou umožnění "on-line" předprodeje vstupenek na kulturní akce ve Strakonicích

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 787 148,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 213 994,00 Kč
 
Celková částka: 1 001 143,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena