Autobusové zastávky Cerhenice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Městys Cerhenice
Registrační číslo: CZ.1.15/1.2.00/80.01826
Zahájení projektu: 29. 10. 2014
Ukončení projektu: 31. 12. 2014
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

V rámci popisovaného projektu dojde k vyřešení nevyhovujícího stavu autobusových čekáren v městysu Cerhenice. Jejich stávající podoba je nevyhovující především kvůli jejich zastaralosti (zvětralé kovy tvořící části konstrukce) a jejich umístění k vozovce. Dále v samotných čekárnách chybí lavičky, což se projevuje nedostatečným komfortem a chybějící možností efektivního odpočinku především pro osoby vyššího věku a jedince s jistou formou handicapu. Tento projekt řeší demolici stávajících čekáren(včetně základů), a výstavbu nových autobusových zastávek, zcela nově bude umístěna zastávka U školy. Dále je projektem řešeno obratiště autobusů u zastávky v Cerhýnkách, které je nyní nezpevněné. Cílovou skupinou projektu jsou převážně obyvatelé městyse a jeho okolí. Projekt zajistí větší bezpečnost a lepší komfort pro cestující využívající veřejnou hromadnou dopravu. Projekt je připraven k realizaci, je sestaven projektový tým a uzavřeny partnerské smlouvy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 907 548,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 160 155,00 Kč
 
Celková částka: 1 067 703,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena